علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس الله نفسه الزکیه:

«و امّا چنانچه‌ فقط‌ دنبال‌ ظهور خارجی‌ باشیم‌، بدون‌ منظور و محتوای‌ از آن‌ حقیقت‌؛ در این‌ صورت‌ آن‌ حضرت‌ را به‌ ثَمَنِ بَخْسی‌ فروخته‌ایم‌؛ و در نتیجه‌ خود ضرر بسیاری‌ دیده‌ایم‌؛ زیرا مراد و مقصود، تشرّف‌ به‌ حضور طبیعی‌ نیست‌؛ و گرنه‌ بسیاری‌ از افراد مردم‌ در زمان‌ حضور امامان‌ به‌ حضورشان‌ می‌رسیده‌اند؛ و با آنها تکلّم‌ و گفتگو داشته‌اند؛ ولی‌ از حقیقتشان‌ بی‌بهره‌ بوده‌اند.

اگر ما در مجالس‌ توسّل‌، و یا در خلوت‌ به‌ اشتیاق‌ لقای‌ او بوده‌ باشیم‌؛ و خداوند ما را هم‌ نصیب‌ فرماید، اگر در دلمان‌ منظور و مقصود، لقای‌ خدا و حقیقت‌ ولایت‌ نباشد، در این‌ صورت‌ به‌ همان‌ نحوی‌ به‌ خدمتش‌ مشرّف‌ می‌گردیم‌ که‌ مردم‌ در زمان‌ حضور امامان‌ به‌ خدمتشان‌ مشرّف‌ می‌شده‌اند؛ و این‌ غَبنی‌ است‌ و ضرری‌ است‌ بزرگ‌ که‌ با جِدّ و جَهد و با کَدَ و سعی‌ ما به‌ محضرش‌ شرفیاب‌ شویم‌، و مقصدی‌ والاتر و بالاتر از دیدار ظاهری‌ نداشته‌ باشیم‌ ـ که‌ در حقیقت‌ این‌ دیدار برای‌ رفع‌ شک‌ و شبهه‌ از وجود آن‌ حضرت‌ و طول‌ عمر است‌ ـ یا آن‌ حضرت‌ را برای‌ حوائج‌ مادّیه‌ و یا رفع‌ گرفتاری های‌ شخصی‌ و یا عمومی‌ استخدام‌ کنیم‌؛ این‌ امری‌ است‌ که‌ بدون‌ زحمت‌ توسّل‌ برای‌ همۀ افراد زمان‌ حضور امامان‌ علیهم‌ السّلام‌ حاصل‌ بوده‌ است‌.

امام زمان عجل الله

ولی‌ آنچه‌ حقّا ذی‌ قیمت‌ است‌، تشرّف‌ به‌ حقیقت‌ و وصول‌ به‌ واقعیت‌ آن حضرت‌ است‌. اشتیاق‌ به‌ دیدار و لقای‌ اوست‌ از جهت‌ آیتیت‌ حضرت‌ حقّ سبحانه‌ و تعالی‌؛ این‌ مهمّ است‌؛ و این‌ از افضل‌ اعمال‌ است‌؛ و چنین‌ انتظار فرجی‌ زنده‌ کنندۀ دل‌ها و راحت‌ بخش‌ روان‌هاست‌.» امام شناسی، ج ۵، صص۱۹۰-۱۹۱