اردوی مقاطع (مسیر طلبگی)

اردوی مسیر طلبگی ویژه آشنایی طلاب پایه ۴ و ۵ با مراکز و مدارس تخصصی حوزه علمیه خراسان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه، در اردوگاه گلبهار برگزار گردید.
مرکز تخصصی حوزوی تمدن اسلامی نیز در این اردو حضور داشت.
و مسئولین محترم آموزش و پژوهش و فرهنگی مرکز تخصصی، به تبیین اهداف و برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مدرسه برای طلاب محترم پرداختند .