مرکز تخصصی حوزوی تمدن اسلامی به عنوان بخشی از مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، به دنبال تولید زیرساخت علمی و نرم افزاری تمدن نوین اسلامی است. به عبارت دیگر، کار این مرکز، طراحی سیستم ها و سازه های این تمدن بر اساس نظر اسلام است. به این منظور باید صدها مجتهد محقق برجسته تربیت شود. رسالت این مرکز آموزش و پرورش طلاب مستعد در رشته فقه و اصول و فلسفه و کلام اسلامی با رویکرد فقه و حکمت تمدنی است. طلاب و محققین این مرکز در تولید علم دینی و طراحی سیستم های اجتماعی مبتنی بر نگرش اسلام فعالیت خواهند کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید کلیپ معرفی مؤسسه را در زیر مشاهده کنید.