کارگاه‌ های آموزشی نگرشی دیگر، با هدف ایجاد نگرش کاربردی و سیستمی به موضوعات و مفاهیم دینی در مخاطبین، و تربیت محققین و مدرسین کارامد در این عرصه، توسط موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار می‌ گردد. موضوعات و عناوین این کارگاه‌ ها، شامل عقاید و مفاهیم دینی، احکام و آداب اسلامی، و سبک زندگی فردی و اجتماعی در کارگاه ‌های نگرشی و آموزش روش تحصیل، تحقیق و تدریس در دوره ‌های روشی می ‌شود. در این کارگاه‌ ها از روش تدریس فعال که مبتنی بر حل مسئله و فراگیرمحور است استفاده می ‌شود. هر جلسه از کارگاه آموزشی با یک سؤال آغاز می ‌شود و برای یافتن پاسخ، مخاطب به چرخه تفکر فردی و جمعی انداخته می ‌شود و پاسخ به دست آمده، اجرایی شده و در عمل به کار گرفته می‌ شود.

ضرورت برگزاری کارگاه ‌های نگرشی دیگر
حرکت به سمت جامعه موعود اسلامی، که نتیجه نگرش‌ ها و رفتارهای دینی آحاد افراد جامعه است، از یک سو و وجود آسیب ‌های جدی در عرصه نگرش ‌ها و آموزش‌ های دینی، مانند حافظه ‌ای بودن و کاربردی نبودن از سوی دیگر، ضرورت پرداختن به موضوع آموزش خلاق، فعال و کاربردی مفاهیم و معارف دینی را مبرهن می ‌سازد.

در همین راستا موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، با هدف ایجاد نگرش کاربردی و سیستمی به موضوعات و مفاهیم دینی در مخاطبین و توانمندسازی آنها در استفاده از آموزه ‌های اسلامی در صحنه عمل، اقدام به برگزاری کارگاه‌ های آموزشی نگرشی دیگر نموده است.

افزون بر این، این موسسه به منظور تربیت محققین و مدرسین کارامد و دارای نگرش سیستمی در عرصه علوم و معارف اسلام، دوره ‌های آموزشی روشی را برگزار می‌ نماید.

اهداف برگزاری کارگاه‌ های نگرشی دیگر
به طور کلی در کارگاه‌ های نگرشی، اهداف زیر دنبال می ‌شود:

هدف نگرشی و شناختی: دید فرد نسبت به آموزه‌ های دینی مورد بحث در کارگاه، از مفاهیمی کلی، مبهم و فردی، به حقایقی عملیاتی و دارای اثر برتر تغییر نماید.

هدف احساسی و روحی: فرد تمایل پیدا کند که آموزه ‌های دین را در زندگی خود عملیاتی نماید.

هدف مهارتی و رفتاری: فرد بتواند از اثر آموزه‌ های دین در زندگی استفاده کند.

همچنین دوره‌ های روشی، با هدف زیر برگزار می ‌گردد:

هدف تربیت مدرس و محقق: فرد به شیوه‌ ای کاربردی و به شکل مهارت ‌محور به تحصیل علوم و معارف اسلام بپردازد و با نگاه میان ‌رشته ‌ای و شبکه ‌ای به موضوعات، در حوزه علوم و معارف اسلام تحقیق نماید.

موضوعات کارگاه ‌های نگرشی دیگر
موضوعات کارگاه ‌های نگرشی شامل عقاید و مفاهیم دینی، احکام و آداب اسلامی، سبک زندگی فردی و اجتماعی و موضوعات دوره‌ های روشی شامل روش تحصیل، تحقیق و تدریس می ‌شود.

در حال حاضر ۲۶ کارگاه نگرشی در موضوعات مختلف برگزار می ‌گردد، که می ‌توان دسته ‌بندی زیر را برای آنها ارائه داد:

عقاید و مفاهیم دینی؛ شامل دین، علم دینی، معرفت، طبقه ‌بندی علوم، قرآن، مهدویت، ولایت فقیه، معاد، مصبیت و بلا.

احکام و آداب اسلامی؛ شامل نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر، حجاب، زیارت، دعا.

سبک زندگی فردی و اجتماعی؛ شامل کسب روزی حلال، خانواده، همسرداری، موفقیت، تصمیم‌ گیری، آینده ‌پژوهی، تمدن، آرمان ‌شهر، وقف، مسجد.

همچنین دوره ‌های روشی در چهار دوره آموزشی روش تحصیل، روش تحقیق، روش تدریس و دوره پودمانی تربیت مدرس علم دینی و معارف اسلامی به روش سیستمی برگزار می ‌گردد.

لازم به ذکر است کلیه متون کارگاه‌ های آموزشی بر اساس نگرش سیستمی به مفاهیم و آموزه‌ های دینی تدوین شده و حاوی شش مرحله اساسی به شرح ذیل است:

هدف ‌گذاری

نقطه شروع

نقطه مرکزی (مرکز ثقل سیستم)

برنامه حرکت (ارائه برنامه)

نقاط بحران و خطر

نقطه مقصد

شیوه برگزاری کارگاه ‌های نگرشی دیگر
در کارگاه‌ های نگرشی دیگر از روش تدریس فعال که مبتنی بر حل مسئله و فراگیرمحور است به جای تدریس حافظه ‌محور و استادمحور که آسیب روش ‌های آموزشی است، استفاده می‌ شود. در این کارگاه ‌ها شرکت ‌کنندگان در آن به عنوان شنونده، شرکت نمی ‌کنند، بلکه به صورت فعال در تولید مطالب علمی مشارکت دارند؛ بر روی مسائل فکر می‌ کنند؛ به مباحثه و تبادل نظر می ‌پردازند؛ مقاله می ‌نویسند و گزارش می ‌دهند؛ تحلیل و قضاوت می ‌کنند؛ ایده ‌های نو و جدید تولید می ‌کنند و در عمل مهارت‌ های لازم را تمرین و تجربه می ‌نمایند.

هر جلسه از کارگاه آموزشی با یک سؤال آغاز می‌ شود و برای یافتن پاسخ، مخاطب به چرخه تفکر فردی و جمعی انداخته می ‌شود و پاسخ به دست آمده، اجرایی شده و در عمل به کار گرفته می‌ شود. برنامه و نحوه فعالیت در یک کارگاه آموزشی دارای هفت مرحله است:

دریافت یک سؤال و مسئله در زمینه مربوط به موضوع کارگاه؛

تفکر فردی برای حل مسئله و پاسخ به سؤال؛

مباحثه و مشاوره گروهی برای دست ‌یابی به پاسخی گروهی؛

تحلیل و بررسی و دست ‌یابی به پاسخ نهایی؛

کشف مهارت‌ های عملی لازم برای پیاده کردن پاسخ فوق و حل مسئله در عمل؛

تمرین و اجرای عملی حل مسئله مطرح ‌شده؛

ارائه گزارش از تجربیات و نتایج.

جمع ‌بندی
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، با هدف بسط نگرش سیستمی به مفاهیم و آموزه‌ های دینی و با بهره‌ مندی از کادرهای علمی و اساتید خود، دوره ‌ها و کارگاه ‌های آموزشی نگرشی دیگر را در گستره جغرافیایی ملی و دامنه مخاطب بسیار متنوع، نیروهای مستعد و تشنه اسلام ناب، برگزار می ‌نماید و به تربیت محصلین، محققین و مدرسین کارامد و دارای نگرش سیستمی در عرصه علوم و معارف اسلام می ‌پردازد.

این کارگاه ‌ها در موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار می‌گردد.