عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

تماس با ما

آدرس: مشهد مقدس – چهارراه زرّینه – خیابان شهید محسن کاشانی – کاشانی ۲۵

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۸۵۸۰۰

ایمیل: info@isin.ir

روابط عمومی: ۰۵۱۳۲۲۸۵۸۰۰ داخلی ۲۳

تلفن همراه: ۰۹۰۵۳۹۷۵۷۴۷

دفتر مدیر عامل: داخلی ۱۱

واحد تحقیق: داخلی ۲۲

واحد فروش: داخلی ۱۳

اداری مالی: داخلی ۱۲

مدرسه فقهی امام رضا علیه السلام: ۰۵۱۳۲۲۸۵۸۰۶

مدرسه نور حکمت رضوی: ۰۵۱۳۲۲۴۴۰۰۱

"(ضروری)" indicates required fields