در آستانه ماه مبارک رمضان، مدیریت عالی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی در سخنانی کوتاه توصیه هایی اخلاقی ارائه کردند.

ایشان فرمودند: روزهای پایانی ماه مبارک شعبان است آستانه ورود به ضیافت الله هستیم. بسیار روشن است که وقتی انسان به یک مهمانی دعوت می شود یک تغییری در اوضاع پوشش و رفتار خودش ایجاد می کند. به تناسب جایگاه میزبان، انسان برای این آماده شدن، انگیزه و دغدغه دارد.

ما اکنون به میهمانی خدای عالم دعوت شدیم؛ «شهر دعیتم فیه الی ضیافه الله». متناسب با درکی که از عظمت این ضیافت می توانیم داشته باشیم -که هیهات هیهات ما به کُنه آن برسیم- جا دارد که ادب ورزی کنیم و برای ورود در این ضیافت، تهیأ و آمادگی خود را کسب کنیم. بسیار ناشایست و بی ادبانه است که انسان همین طوری به خودش اجازه بدهد این ایام بگذرد و بی توجه و بی خیال، مثل روزهای دیگر باشد. در ماه مبارک رمضان، سحری بلند شویم سحری بخوریم و قصد روزه کنیم و تمام … هیچ آمادگی و تهیئی، تأملی، پاکسازی، توبه ­ای، … و بعد ما شدیم مهمان خدای متعال. آفرین آفرین …! به بنده با این نگاه.

خدای عالم من را برای ضیافت دعوت کرده و اگر اقل اقوام و دوستان مرا دعوت کنند حاضر نیستم با سر و وضع آشفته و بدن چرک وارد خانه اش بشوم، اما خدای عالم هستی به ضیافتش دعوت کرده و من در تغییر وضع خودم هیچ طرحی، برنامه ­ریزی، نشستی، صحبتی، مراقبه­ ای … نداشته باشم. همه درک می کنیم این نوع عملکرد چقدر شنیع و بی ادبانه است.

جهت بهره مندی علاقه مندان کلیپ این سخنرانی در ادامه قرار می گیرد.