مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

درباره موسسه

موسسه مطالعات راهبردی بنر

فهرست


معرفی اجمالی موسسه

هویت موسسه

باورهای موسسه

ارزش‌های موسسه (مبتنی بر شبکه باورها)

گرایش اصلی مؤسسه

آرمان مؤسسه

دکترین مؤسسه

اهداف راهبردی موسسه

فیلم ماموریت موسسه مطالعات راهبردی در افق چشم انداز

 1. اهداف راهبردی موسسه (در حوزه مبناسازی) 
 2. اهداف راهبردی موسسه (در حوزه روش ها) 
 3. اهداف راهبردی موسسه (در حوزه موضوع شناسی)
 4. اهداف راهبردی موسسه در محور تحقیقات
 5. اهداف راهبردی موسسه در محور آموزش
 6. اهداف راهبردی موسسه در محور فرهنگی

استراتژی موسسه

 1. استراتژی موسسه در نگرش ها
 2. استراتژی موسسه در تحقیقات
 3. استراتژی موسسه در آموزش
 4. هویت استراتژی های فوق
 5. روندها در به کارگیری استراتژی‌های موسسه

فیلم تولید زیرساخت های علمی تمدن نوین اسلامی

چشم انداز موسسه در افق ۱۴۱۰ هجری شمسی

منشور اخلاقی موسسه

 

معرفی اجمالی موسسه

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، از سال ۱۴۲۳ق (۱۳۸۱ش) فعالیت محتوایی خود را شروع کرد؛ در سال ۱۴۲۸ق (۱۳۸۶ش) به طور رسمی به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO) در سطح استان خراسان، از استانداری خراسان پروانه‌ فعالیت گرفت؛ و در سال ۱۴۳۴ق (۱۳۹۲ش) از وزارت کشور، پروانه‌ فعالیت در سطح ملی دریافت کرد.

هویت موسسه

کانون تفکر تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی با هویت حوزوی با باور زیر :

در صورتیکه آرمان‌شهر اسلام با زبان سیستم‌ها و مدل‌های تمدن‌ساز ارائه شود، برتری نگرش، قانون و فرهنگ اسلام بر موارد مشابه و تجربیات بشری قابل لمس شده، زمینه‌ لازم برای تحقق تمدنی که «علاوه بر کارآمدی در پاسخ به شبکه‌ی نیازها، احساس حضور خدا را مستمرا افزایش می‌دهد»، فراهم خواهد شد. اقامه این تمدن آرمانی ترین فلسفه انقلاب اسلامی می باشد. برای تحقق این آرمان بلند باید دولت اسلامی و جامعه اسلامی محقق شود و این نیاز به تولید محتوا برای سیستم ها و مدلهای تمدن اسلامی دارد.

 باورهای موسسه

این موسسه باور دارد که:

 1. سعادت فردی و اجتماعی بشر، در گرو ارتقاء عقلانیت و علم، عدالت و معنویت در جهت ارتباط با خداوند است. (براساس باور به تجلی توحید در شبکه کثرات هستی)
 2. حرکت بشر در زندگی، حرکت مستقل از شبکه هستی نیست و تابع معادلات شبکه هستی است.
 3. عقل بشر بر شبکه هستی احاطه ندارد لذا برای دست‌یابی به معادلات حرکت انسان در شبکه هستی کافی نیست. (انتقال به مبنای معرفت شناسانه)
 4. دین، علم ابراز شده خداوند برای بشر است و احاطه بر شبکه هستی دارد و برای حرکت دادن بشر به سعادت است. (براساس باور به جریان توحید از مجرای ولایت) (انتقال به مبنای دین شناسانه)
 5. دین اسلام، دین حداکثری است و کلیه نیازهای بشر تا انتهای تاریخ را با کارآمدی نسبت به رقباء پوشش داده است.
 6. پوشش نیازها، به صورت راهبردی است نه به‌صورت مصداقی وجزیی.
 7. گزاره‌های دین اسلام، گزاره‌های راهبردی و برنامه‌ساز هستند. (نه صِرفا توصیه اخلاقی یا الزام حقوقی یا توصیف تکوینی)
 8. مجموعه گزاره‌های دین در موضوعات مختلف، به صورت «مدل» قابل استخراج و قابل توصیف هستند.
 9. بدون «مدل‌سازی» نمی‌توان تاثیرگذاری در زندگی را ایجاد و مدیریت کرد.
 10. تحقق کامل دین اسلام نیازمند تحقق تمدنی است.
 11. تمدن‌سازی نیازمند سیستم‌سازی و مدل‌سازی است.
 12. بقاء و گسترش تمدنی، نیازمند کارآمدی سیستم‌های آن تمدن نسبت به رقباء در عمل و فهم این کارآمدی در افکار عمومی است.
 13. برای رسیدن به سعادت جمعی جهانی بشر، نیاز به استخراج و پیاده‌سازی مدل‌های اسلام برای تمام جوانب زندگی است.
 14. برای زمینه‌سازی در جهت رسیدن به این تمدن، توجه افکارعمومی جهانی به کارآمدی مدل‌های دینی ضرورت دارد.
 15. فلسفه اصلی انقلاب شکوهمند اسلامی اقامه حکومت اسلامی و سپس رسیدن به تمدن اسلامی است که برای تحقق این فلسفه راهی جز نظریه پردازی در زمینه مدل های تمدن ساز بر اساس نگرش اسلام نیست.

ارزش‌های موسسه (مبتنی بر شبکه باورها)

ارزش‌های این موسسه عبارتند از:

 1. ارتباط با آموزه‌های دین، باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش مستمر احساس حضور خداوند درقلب در تمام جوانب زندگی گردد.
 2. این افزایش مستمر احساس حضور خداوند در صحنه زندگی، باید عمومی و جهانی شود. (آرمان موسسه = اصلی‌ترین آرزو)
 3. برای تحقق این فرآیند، باید طلاب حوزه‌های علمیه، دین‌شناسِ در مقیاس تمدنی و عرفان‌محور باشند.
 4. تربیت محقق حوزوی برای طراحی مدل‌ها و سیستم‌های تمدنی براساس نگرش اسلام، باید در اولویت قرار گیرد. (گرایش اصلی موسسه = اولویت کاری)
 5. فضای موسسه، محققین و اساتید آن، باید اندیشه‌ها و احساس مراجعین را به سوی عرفان شیعی فقاهتی برای تحقق تمدن نوین اسلامی سوق دهد. (رویکرد موسسه = زاویه دید موسسه)
 6. کلیه فرآیندهای تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی موسسه، باید منجربه ارتقاء ادراک و تعمیق فهم از آموزه‌های دین شود.
 7. کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی موسسه، باید به‌صورت محصولات قابل مصرف و سهل‌الوصول برای مخاطب عرضه شوند و همه در راستای بسط فرهنگ دین مداری در پهنه کشور اسلامی و سایر کشورها توزیع گردد.
 8. کلیه محصولات موسسه، بایداطمینان مخاطب را در: نیازمحور بودن، مستند بودن، عملیاتی بودن، برتری نسبت به موارد مشابه، جلب کند.
 9. ارتباط با موسسه، محققین، اساتید و محصولات آن، باید احساس تغییر و امکان تغییر و وجود راهکار تغییر را به مخاطب منتقل کند.
 10. کلیه فعالیت‌های موسسه، باید در جهت اقامه حاکمیت اسلام و ولایت انسان کامل که حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشند،باشد و موجب اعزار و گسترش منویات ولی فقیه عادل زمانه که رهبری امت را بر عهده  دارند، گردد.

گرایش اصلی مؤسسه

تربیت محقق حوزوی برای طراحی مدل‌ها و سیستم‌های تمدنی براساس نگرش اسلام، باید در اولویت قرار گیرد.

 آرمان مؤسسه

افزایش مستمر احساس حضور خدا در صحنه زندگی، عمومی و جهانی شود.

دکترین مؤسسه

تلاش برای تولید آرمان‌ شهر اسلام (تولید نظری و تفصیلی) و کمک به نظام اسلامی و ارکان آن جهت تحقق این آرمان شهر در ظل ولایت مطلقه فقیه عادل.

خلاصه‌ی باورها و ارزش‌های فوق عبارتست از:

در صورتیکه آرمان‌شهر اسلام با زبان سیستم‌ها و مدل‌های تمدن‌ساز ارائه شود، برتری نگرش، قانون و فرهنگ اسلام بر موارد مشابه و تجربیات بشری قابل لمس شده، زمینه‌ لازم برای تحقق تمدنی که «علاوه بر کارآمدی در پاسخ به شبکه‌ نیازها، احساس حضور خدا را مستمرا افزایش می‌دهد» فراهم خواهد شد.

اهداف راهبردی موسسه

ماموریت موسسه مطالعات راهبردی در افق چشم انداز

 

اهداف راهبردی موسسه (در حوزه مبناسازی)

پارادایم شبکه ای + نظریه نگرش سیستمی به دین

اهداف راهبردی موسسه (در حوزه روش ها)

 1. تولید و ترویج “روش تحقیق شبکه‌ای
 2. تولید و ترویج “روش تحصیل مهارت‌محور
 3. تولید و ترویج “روش تدریس کارگاهی
 4. تولید و ترویج “روش تفکر شبکه‌ای
 5. تولید و ترویج “روش تصمیم‌گیری الگوریتمی

اهداف راهبردی موسسه (در حوزه موضوع شناسی):

تولید نقشه و اطلس موضوعات و مسائل زندگی در مقیاس خرد و کلان

 1. مدل نیازها بر اساس نگرش اسلام
 2. شبکه مسائل علوم انسانی اسلامی
 3. مدل طبقه بندی علوم بر اساس نگرش اسلام
 4. مدل سیستمی ” ابواب فقه “
 5. نقشه ” اسماء الله
 6. نقشه مفهومی ” قرآن ، نهج البلاغه و بحارالانوار”
 7. شبکه مسائل فرهنگ، توسعه، مدرنیته

اهداف راهبردی موسسه در محور تحقیقات

 1. تولید مدل پیشرفت و توسعه بر اساس نگرش اسلام
 2. طراحی سیستم های زندگی بر اساس نگرش اسلام
 3. تولید منابع درسی حوزه با قابلیت ایجاد مهارت کاربردی کردن دین و سیستم سازی بر اساس نگرش اسلام
 4. تولید بسته های آموزشی عمومی به صورت روش آموزش کارگاهی در زمینه علوم و معارف اسلام

اهداف راهبردی موسسه در محور آموزش

 1. تربیت مدرس و محقق برای حوزه های علمیه با قابلیت آموزش سیستم سازی بر اساس نگرش اسلام در کلیه مواد درسی
 2. برنامه ریزی و برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی کاربردی در علوم و معارف اسلام برای کلیه مراکز علمی ، فرهنگی و مدیریتی

اهداف راهبردی موسسه در محور فرهنگی

 1. تربیت برنامه نویس فرهنگی و تبلیغ برای مراکز تحقیقاتی، آموزشی، مدیریتی و سازمانی
 2. برنامه ریزی و برگزاری فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در کلیه مراکز علمی، مدیریتی و عمومی
 3. ارائه مشاوره های تخصصی به کارگزاران و مدیران نظام اسلامی برای اجرائی نمودن مدل آرمان شهر اسلامی

تولید زیرساخت های علمی تمدن نوین اسلامی

 

استراتژی موسسه

استراتژی موسسه در نگرش ها

استراتژی موسسه در تحقیقات

استراتژی موسسه در آموزش

هویت استراتژی های فوق

مدل سازی ، ارتقاء از فهم اولیه به فهم کاربردی و از فهم کاربردی به فهم خلاق ، مهارت محوری ، خود آگاه سازی برای ایجاد قدرت کنترل و مدیریت زندگی ، به وحدت رساندن کثرت‌ها و تجلی دادن وحدت در کثرت‌ها

روندها در به کارگیری استراتژی‌های موسسه

 1. شناسایی مستمر وضعیت موجود در محور آسیب‌ها و نواقص، انتظارات و نقدها، امکانات و فرصت‌ها
 2. باز تعریف مستمر وضعیت مطلوب در نمای کلان با ملاحظه آینده‌سازی
 3. نیازسنجی مستمر و بازتعریف شبکه اولویت‌گذاری نیازها
 4. تولید راهبرد مرکزی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب
 5. تولید مراحل حرکت و برنامه عملیاتی تفصیلی برای رسیدن به وضعیت مطلوب
 6. شبیه سازی روند و بررسی رفتار مدل مورد نظر
 7. شناسایی طرح و برنامه‌های رقیب و ارزیابی آنها
 8. ارائه مدل مورد نظر در یک مطالعه تطبیقی با مدل رقیب

چشم انداز موسسه در افق ۱۴۱۰ هجری شمسی

فایل پی دی اف چشم انداز موسسه

امروزه در«عصر تقدیس موفقیت»، موفقیت سازمان ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. مع هذا، می‌توان نشان داد که موفقیت هر سازمان  در وهله‌ی اول به شماری از عامل‌های استراتژیک بستگی دارد که آنها را اصطلاحاً «عامل‌های کلیدی موفقیت» می‌نامند، که شمار آنها از تعداد انگشتان یک دست به ندرت فراتر می‌رود. در میان این عامل‌ها، ۲ عامل بر صدر می‌نشینند:

(۱) چشم‌انداز

(۲) برنامه‌‌ی اقدام

بقیه‌ی عوامل کلیدی را هم به طور منطقی می‌توان حدس زد: کارکنان (منابع انسانی)، شایستگی‌ها (توانمندی‌های برتر با تاکید بر شایستگی های مدیریتی رهبری)، ارتباطات و شبکه‌سازی، و مانند این‌ها.

این بحث نشان می‌دهد که چشم‌انداز، کلیدی‌ترین عامل موفقیت است.

منشور اخلاقی موسسه

قال امیرالمومنین علیه السلام:

ضَاعَ مَن کانَ لَهُ مَقصَدٌ غَیرُ الله

«هر که هدفی جز اتصال به خداوند داشته باشد، زندگی را باخته است»

با استعانت از خداوند واستمداد از مقام ولایت کلیه حضرت حجه‌بن‌الحسن‌العسکری عجل‌الله‌تعالی‌فرجه، وبراساس باورهای عرفان شیعی فقاهتی که هدف و معنی زندگی انسان رااتصال قلبی به وجود بی نهایت خداوند می‌داند و راه آن را تلاش درونی برای جاری ساختن خواست الهی به جای خواست خود معرفی کرده است تا نیروی شوق الی الله فعال شود و انسان را ازخودیت عبور دهد و به عبودیت ذاتی برساند؛ و همچنین برای همگانی شدن خدامحوری، تلاش برای تحقق تمدن اسلام را لازم می‌داند؛

تمام کارکنان، محققین واساتید موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، خود را متلزم می‌دانند که درجهت تحقق ماموریت موسسه که «تولید نرم افزار تمدن اسلام» است، و در راستای آماده سازی خود برای خدمت گذاری در نظام اسلامی و تلاش خالصانه حداکثری برای پیشبرد اهداف متعالیه ولی فقیه، اصول اخلاقی زیر رارعایت کنند:

اصل مرکزی و راهبردی حاکم برتمام امور:

در هر تصمیم و رفتار و احساس درونی، لحظه ای قبل از فعال کردن آن از خود بپرسم که آیا خداوند راضی است؟

 1.  تعهد می کنم برای بهتر عملی کردن اصل فوق، اصول زیر را اجرا کنم:
 2. در هر رفتاری با فرد دیگر، ابتدا خودم را به جای او بگذارم و ببینم آیا چنین رفتاری را با خودم می پسندم؟
 3. نسبت به هر فردی در موسسه، احساس مسئولیت برای حفظ شخصیت او و رشد او را با در اختیارگذاشتن تجاربم داشته باشم.
 4. نسبت به هر چیزی در موسسه، احساس مسئولیت برای محافظت و بهینه‌سازی داشته باشم، و صرفا به رفع نیاز خود فکر نکنم.
 5. هر سخنی می خواهم بگویم ابتدا بررسی کنم آیا با عبارات بهتری می توانم بیان کنم؟
 6. هر کاری می خواهم انجام دهم ابتدا از اول تا آخر آن را مرورکنم و ببینم آیا بهترین فرد برای انجام آن هستم و آیا بهترین راه را برای انجام آن انتخاب کرده‌ام؟
 7. اگر اشتباهی کردم، از اعلام آن هراس نداشته باشم و مسئولیت اشتباهم را بپذیرم و تلاش کنم جبران شود؛ و درموقعیت‌های سخت و فشار، احساس خود را مدیریت کرده با عقل جمعی حرکت کنم.
 8. اگر فرد دیگری اشتباهی کرد (در گفتارش یا رفتارش یاعملکردش) ، به جای سرزنش، تلاش کنم به او کمک کنم تا وضعیت اصلاح شود.
 9. تلاش حداکثری بدون توقع، برای انجام درخواست‌های دیگران داشته باشم و قدردان تلاش‌ها و زحمات حتی کوچک از کوچکترین افراد باشم.
 10. صمیمیت سبب نشود حق و حریم دیگران را در گفتار و نگاه و رفتار رعایت نکنم و یا چیزی بیش از مقدورات افراد از آنها بخواهم.
 11. برای انجام تعهداتم نیاز به پیگیری دیگران نداشته باشم و خودم با دقت، تعهداتم را هر روز بهتر از دیروز به انجام برسانم.