در ارزیابی مرحله سوم رقابت علمی پژوهشی نخبگانی کشوری حل مسئله، پژوهشگران مرکز تخصصی تمدن اسلامی وابسته به مؤسسه مطالعات راهبردی حائز موفقیت هایی شدند.

نتایج این ارزیابی به شرح زیر است:

حل مسئله (فلسفی)

۱.گروه جناب آقایان سیدجواد حبیبی خراسانی، سیدرضا علیزاده، حامد زرپویان ✅ از مشهد مقدس، مرکز تخصصی حوزوی تمدن اسلامی وابسته به موسسه مطالعات راهبردی

۲.گروه جناب آقایان امین الدین شهیدیان، سیدجعفر موسوی، مصطفی عسگری ✅ از مشهد مقدس، مرکز تخصصی حوزوی تمدن اسلامی وابسته به موسسه مطالعات راهبردی

حل مسئله (ادبیات)

فاضل ارجمند جناب آقای حجت‌الاسلام شیخ یونس ناصحی. کسب رتبه دوم ✅ از مشهد مقدس، مرکز تخصصی حوزوی تمدن اسلامی وابسته به موسسه مطالعات راهبردی

حل مسئله (کلام)

فاضل ارجمند جناب آقای حجت الاسلام شیخ محمد دانش نهاد. کسب رتبه سوم ✅ از مشهد مقدس، مرکز تخصصی حوزوی تمدن اسلامی وابسته به موسسه مطالعات راهبردی

ضمن عرض تبریک به پژوهشگران برگزیده در این رقابت علمی پژوهشی، موفقیت های بیشتری را برای آنان آرزومندیم.