در جلسه صمیمی که با حضور مدیر عامل، قائم مقام، معاون پژوهش و مسئول انتشارات موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام و آقایان دکتر صدرالساداتی و صدیق از سوی نمایندگی موسسه ماهان و مبتکران حضور یافتد.
مدیریت محترم موسسه حجت الاسلام و المسلمین دعائی بر لزوم احیای تفاهم نامه و بررسی علل و موانع انجام مواد آن تاکید کردند. حجت الاسلام صارمی معاون پژوهش موسسه به تشریح پیگیری های انجام شده و موانع پیش روی انجام مفاد تفاهم نامه پرداختند.
در همین راستا مقرر شد همکاری های دوجانبه برای برگزاری های دوره های مورد نیاز طرفین، موسسه مطالعات راهبردی در جهت برگزاری دوره های مدیریت با نهادهای مرتبط رایزنی نموده و زمینه برگزاری همایش توجیهی را فراهم نماید.
یکی از عناوین دوره های آموزشی جهت برگزاری دوره محاسبات سریع ذهنی برای معلمان و دانش آموزان مرتبط با حوزه که برای انجام تفاهمات هماهنگی های لازم صورت گرفت.
و در پایان جناب آقای دکتر صدر الساداتی و جناب آقای صدیق از خروجی های موسسه ابراز خوشحالی نموده و آن ها را مورد نیاز نسل امروز دانستند.