مؤسسه مطالعات راهبردی در راستای تحلیل سیستم های تمدنی، اقدام به برگزاری میزگرد نقد و بررسی سیستم های حکومتی و تمدنی کرده است.

این برنامه به عنوان اولین قسمت از برنامه مجموعه برنامه های نقد و بررسی سیستم های حکومتی و تمدنی تولید شد. هدف از تولید این مجموعه، گفتمان سازی مباحث مطرح شده در پژوهشکده موسسه و معرفی تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستم های تمدنی برای مخاطب نخبگانی است.

همانطور که می دانیم بیمه یکی از سازه های تمدنی است. در کشور نیز مسأله ای به نام بیمه شخص ثالث وجود دارد. به این معنی که اگر فرد به کسی آسیب زد، با شرط پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، پرداخت دیه بر عهده این نهاد خواهد بود.

در این برنامه حجج اسلام والمسلمین سید روح الله حسینی و شیخ مهدی صارمی به بررسی قانون و سیستم بیمه شخص ثالث پرداختند. تلاش شد تا منافع و مضرات بیمه بررسی گردد.