دومین جلسه از سلسله نشست های مهارتی، به دوره مهارت درس نامه نویسی اختصاص یافت. این جلسه با تدریس استاد شیخ عبد الحمید واسطی در مرکز تخصصی تمدن اسلامی و مدرسه علمیه نورالرضا علیه‌السلام برگزار شد.

درسنامه نویسی
درسنامه نویسی
استاد واسطی
مؤسسه مطالعات راهبردی

درس نامه، متنی علمی است که علاوه بر ارائه اطلاعات در آن موضوع و علم، چگونگی تفکر برای حل مسائل آن علم را نیز آموزش می دهد. از جمله تألیفات استاد عبد الحمید واسطی در حوزه آموزش، کتاب راهنمای تدریس با اقتباس از نگرش اسلام به علم و علم آموزی می باشد.

جهت آشنایی با مبحث درس نامه نویسی، صوت این جلسه برای استفاده علاقمندان قرار می گیرد.