جلسه گفتگو و تفاهم با اعضای موسسه الشراکه الحضاریه (مشارکت تمدنی) عراق دکتر فوزی الموسوی استاد ادبیات دانشگاه ذی قار عراق, دکتر عبدالامیر اسدی استاد تمام و رئیس گروه سیاسی دانشگاه و خانم دکتر هدیل مدیر اجرایی موسسه الشراکه الحضاریه و ناظر وزارت تربیت عراق, در موسسه مطالعات راهبردی برگزار شد.

مهمانان محترم به تبیین وضعیت فرهنگی و سیاسی عراق و نیازهای این کشور همسایه از جمله وحدت نظر حول اسلام, همچنین نقش جوامع دانشگاهی و فرهنگی در ایجاد فضای گفتگو و تعالی انسانی, پرداختند.
اساتید دانشگاه های عراق از ظرفیت های موسسه الشراکه الحضاریه و جایگاه آن در میان دانشگاه های عراق و حضور در مجامع بین المللی از جمله دانشگاه الازهر مصر و تبادل نظر با اساتید دانشگاه های جهان عرب گفتند و نمونه هایی از تالیفات موسسه خود را ارائه کردند.

در ادامه حجه الاسلام دعایی مدیر عامل موسسه مطالعات راهبردی هدف تاسیس موسسه را استنباط اسلام برای اجرای در افق تمدنی بیان کردند. ایشان با تبیین اینکه اسلام برای مسائل امروز بشریت, اعم از فردی و اجتماعی, حاکمیتی و فرهنگی, پاسخ دارد, بر ضرورت مراجعه به متون دین اسلام و اخذ پاسخ از منابع دین اسلام را تاکید کردند.
حجه الاسلام دعایی به تبیین جایگاه موسسات آموزشی زیر نظر موسسه مطالعات راهبردی و همچنین موسسات اقماری خانواده و تربیت که در راستای تولید محصولات فرهنگی است و ارائه و توضیح چندین مجلد از آثار موسسه مطالعات پرداختند.
در بخش پایانی جلسه, دو موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی و موسسه الشراکه الحضاریه تفاهم نامه ای را برای مشارکت های فرهنگی و دینی, مقرر نمودند.
این جلسه صمیمی که به صورت کامل به زبان عربی انجام گرفت, با ناهار کاری در دفتر مدیر عامل همراه بود.