به گزارش واحد پژوهش مدرسه عالی تمدن اسلامی در سال تحصیلی 1400-1401 طلاب دو مرکز تخصصی نورحکمت رضوی و امام رضا علیه السلام بالغ بر 50 مقاله تدوین کردند.

در راستای سیاست های ابلاغی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام به دو مرکز تخصصی تحت پوشش آن، طلاب این دو مرکز موظف اند در هر نیم سال تحصیلی 2 مقاله علمی مرتبط با محتواهای آموزشی تدریس شده تدوین کنند.

حجت الاسلام امیری مقدم افزود در راستای مهارت افزایی و تشویق طلاب در امر پژوهش علاوه بر مشوق های مالی، اختصاص استاد مشاور و برگزاری دوره کاربردی مهارت مقاله نویسی از اقدامات معاونت پژوهش مدرسه عالی تمدن بوده است.