نخستین رویداد “هم‌افزایی برای مدیریت ایران ۱۴۰۱” به عنوان نخستین گام در مسیرِ رسیدن به دولت مردمی، دوم تا چهارم مردادماه سال جاری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات راهبردی، رویداد هم‌افزایی برای مدیریت ایران در نخستین دوره برگزاری خود قصد دارد تا حلقه وصلی میان مدیران کشور و شرکت‌ها، موسسات و گروه‌هایی باشد که دارای الگو، ایده و محصولی  برای حل چالش‌های اساسی ایران هستند. این رویداد مبدا تحولی بزرگ در روند حکمرانی و حل نظام مسائل کشور خواهد بود و افراد بواسطه خدمت، محصول یا الگویی که دارند می‌توانند در بهبود مناسبات حکمرانی نقش آفرین باشند. 

بنا بر اعلام، در این رویداد شرکت‌ها، موسسات و گروه‌های نوآور امکان شبکه‌سازی دارند تا بتوانند همکاران، رقبا و مدیران مختلف کشور را شناسایی کنند و برای طرح همکاری با آن‌ها اقدام کنند. از طرفی نیز از طریق شبکه سازی امکان اخذ سرمایه و پروژه از سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران را دارند تا علاوه بر حل چالش‌های کشور کسب و کار خود را توسعه دهند. 

موسسه مطالعات راهبردی نیز در این رویداد عظیم، با دستی پر در زمینه های آموزشی، پژوهشی و تولید محصولات علم دینی و مدل های دینی ورود و به ارائه این محتواها پرداخت.

https://isin.ir/bwg_gallery/hamafzairan/