در ادامه سلسله جلسات دروس اخلاقی و عرفانی، استاد شیخ عبد الحمید واسطی به بیان شاخصه های اولو الالباب و نخبگان پرداختند. ایشان شاخص های نخبگانی با اقتباس از نگرش اسلام را در دو جلسه تبیین نمودند.

در ابتدا استاد به حدیثی از امام صادق علیه السلام اشاره کردند. «إِنَّ أُولِی اَلْأَلْبَابِ اَلَّذِینَ عَمِلُوا بِالْفِکْرَهِ حَتَّى وَرِثُوا مِنْهُ حُبَّ اَللَّهِ» تفسیر برهان، جلد ۴، ص ۶۸۵؛نخبگان کسانی هستند که تفکرهای عمیق دارند، در نتیجه حب خدا در قلب و دلشان فعال می شود. رابطه ی بین تفکر با حب خدا، آن هم تفکرهای عمیق.

محفل انس
محفل انس
استاد واسطی
الو الالباب

این روایت شریفه یک جمله کلیدی راهبردی برای جمع علم و عمل، ظاهر و باطن، وحدت و کثرت، دنیا و آخرت … است.

دنباله روایت این است: «فَإِنَّ حُبَّ اَللَّهِ إِذَا وَرِثَهُ اَلْقَلْبُ اِسْتَضَاءَ بِهِ أَسْرَعَ إِلَیْهِ اَللُّطْفُ» وقتی حب خدا در دل فعال بشود، آن قلب نورانی می شود، ظرائف و دقائق در آن فعال می شود.

تعریف نخبگی، نقطه شروع و آسیب های آن از جمله مسائلی است که استاد بزرگوار به آن پرداختند. به منظور بهره مندی بیشتر از این مباحث، در ادامه صوت این دو جلسه قرار داده می شود.

 

صوت جلسه اول
صوت جلسه دوم