عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

دسته: دانشنامه

سطوح فهم و ادراک
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

سطوح فهم و ادراک 

فهرست موضوع بحث مساله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مراحل پیدایش سطوح فهم‌ و ادراک روش دست‌يابی به سطوح فهم و ادراک نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث سطوح فهم و ادراک…

رصد اطلاعات
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

رصد اطلاعات 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مهارت‌های تغيير نگرش و احساس مهارت‌های راهبردی برای ارتقاء كيفيت زندگي مهارت‌های عملياتی و ابزاری برای ارتقاء كيفيت زندگي الگوی «رصد اطلاعات» اقتباس شده از روایات نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث…

رسانه اثربخش
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

رسانه اثر بخش 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «رسانه اثربخش» چیست؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان بیشترین نفوذ و بیشترین تغییر را در مخاطب…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

دین حداکثری 

موضوع بحث: « دین حداکثری» (انتقال به مقاله منتخب + انتقال به بحث تفصیلی مبانی دین‌شناسانه) مساله بحث: قلمرو دین در توصیف و تبیین و توصیه چقدر است؟ انسان در چه عرصه‌هایی و تا چه اندازه‌ای باید تصمیمات و نظرات خود را تابع دین کند؟ پیش فرض…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

انتظار موعود 

موضوع بحث: « انتظار موعود » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (اسلاید بحث + انتقال به کارگاه نگرشی دیگر به مهدویت) مساله بحث: در زمان عدم دسترسی به «ولی الله» که منبع آگاهی برتر است، برای زندگی طبق نظر خداوند، چه باید کرد؟ آیا صِرف مراجعه به فقیه…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

ابلاغ رسالات الله 

موضوع بحث: بررسی مفهوم « ابلاغ رسالات الله  » مساله بحث: وظیفه دستگاه نبوت و امامت و نیابت عالمان دین،‌ چیست؟ محتوای پیام‌های الهی چیست؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱. وظیفه دستگاه نبوت و امامت و نیابت عالمان دین،‌ تلاش برای عرضه پیام‌های خداوند به…

مهندسی فرهنگی
دانشنامه, مهمترین ها, نقشه راه

مهندسی فرهنگی 

موضوع بحث: « فرهنگ» و «مهندسی فرهنگی» و «مدیریت فرهنگی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (اسلاید بحث + مقاله) مساله بحث: چگونه می‌توان فرهنگ ایجاد کرد؟ و چگونه می‌توان فرهنگ تثبیت شده‌ای را تغییر داد؟ (معادلات تغییر فرهنگ کدامند؟) پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱.  فرهنگ =…

شاخص های انسان سالم
دانشنامه, نقشه راه

شاخص های انسان سالم 

موضوع بحث:  « شاخص‌های انسان سالم» (انتقال به مقاله مرتبط + انتقال به بحث مدل نیازها)   مساله بحث: هر برنامه‌ای برای زندگی انسان نیاز به هدف‌گذاری دارد؛ این اهداف (در حداقل لازم از اهداف) کدامند؟   پیش فرض ها:   .فرضیه بحث: ۱.  سلامت = دارا بودن توان…