عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

دسته: دانشنامه

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

احساس حضور خدا 

موضوع بحث:  بحث: «احساس حضور و عظمت خداوند» چیست؟ ممکن است؟ چگونه؟چه موقعیتی در علوم و معارف اسلام دارد؟ مساله بحث: برای اندازه‌گیری «عبودیت»، «معنویت»، «ایمان» و در نتیجه هسته مرکزی «توسعه و پیشرفت در اسلام» چه شاخص اصلی‌ای باید مورد سنجش قرار گیرد؟ پیش فرض…

الگوریتم اجتهاد و منطق فهم دین
دانشنامه, مفاهیم کلیدی

الگوریتم اجتهاد و منطق فهم دین 

موضوع بحث: «اجتهاد» چیست؟ چرا و چگونه؟ (اسلاید بحث) مساله بحث: چگونه می‌توانیم نظر خداوند را در مورد هر موضوع و مساله‌ای به‌دست آوریم؟ پیش فرض ها: الگوریتم = مراحل قدم‌به‌قدم دارای شماره و ترتیب برای حل یک مساله (انتقال به بحث تفصیلی الگوریتم) منطق فهم =…

تمدن و تمدن سازی
دانشنامه, مفاهیم کلیدی

تمدن و تمدن سازی 

موضوع بحث: «تمدن ، سیستم‌های تمدنی و تمدن‌سازی» چیست؟ چرا؟ مساله بحث: نقشه سازه‌ها و سیستم‌های تمدنی چگونه است و چگونه می‌توان در جهت تمدن‌سازی حرکت کرد؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱. تعریف « تمدن » شبکه پایدار ساختارها و سیستم‌های معرفتی، قانونی وفرهنگی، در…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

روش تحقیق مدل سازانه 

موضوع بحث: «روش تحقیق شبکه‌ای مدل‌سازانه» چیست؟ چرا؟ چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توانیم از اطلاعات معتبر در مورد یک پدیده، محصولی برای ایجاد تغییر مثبت در آن پدیده یا موضوعات مرتبط با آن بسازیم؟ ‌پیش‌فرض‌های بحث: ۱.  روش تحقیق = مراحل و ضوابط لازم برای کشف…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

رویکرد استراتژیک به دین 

موضوع بحث: «رویکرد استراتژیک به دین» چیست؟ چرا لازم است؟ چگونه انجام می‌شود؟ مساله بحث: آيا گزاره‌های دین، در مقیاس خُرد و فردی معنادار هستند یا در مقیاس کلان و جمعی نیز معنادار می‌باشند؟ (دلالت بر فرآیندها) ‌پیش‌فرض‌های بحث: ۱.  استراتژی= تعیین موقعیت و فرآیند بهینه،…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

شاخص و شاخص سازی 

موضوع بحث: شاخص چیست؟ چرا مورد توجه ویژه قرار دارد؟ و چگونه ساخته می شود؟ مساله بحث: چگونه میزان تحقق یک پدیده یا آثار آن را اندازه‌گیری کنیم؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱.  شاخص = صفتی در یک پدیده که می‌توان براساس تغییرات آن،…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

عرصه های پیشرفت 

موضوع بحث: « تحلیل چهار عرصه پیشرفت: فکر ،‌ علم ،‌ زندگی ،  معنویت » مساله بحث: در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت، چه عرصه‌هایی عرصه‌های زیرساختی هستند و به‌عنوان پیشران‌ها در الگو محسوب می‌شوند؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: عرصه‌های زیرساختی و مفاهیم پیشران در الگوی اسلامی…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

شبکه هستی 

موضوع بحث: « شبکه هستی » چیست؟ چرا و چگونه؟ (انتقال به تصویر از شبکه هستی دارای حرکت) مساله بحث  برای انجام یک تحقیق معتبر، نیاز به تشخیص موقعیت پدیده در کل شبکه هستی داریم نقشه عالم هستی که در آن موقعیت و مختصات موجودات و…