عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

دسته: دانشنامه

کنترل کیفیت
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

کنترل کیفیت 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرضها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث نکاتی از آیات قرآن در ارتباط با «ارزیابی عملکرد منابع انسانی و فرآیندهای سازمانی» مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «کنترل کیفیت» چیست؟ چرا؟…

کانون تفکر
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

کانون تفکر 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرضها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث نمونه پروتکل یک کانون تفکر مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث   موضوع بحث «اتاق فکر و کانون تفکر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه…

چشم‌انداز
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

چشم انداز 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض­ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث   موضوع بحث «چشم‌انداز» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (انتقال به نمونه سند چشم‌اندازی) مسأله بحث برای دقیق‌سازی مقصد و اهداف در یک برنامه کلان، چه باید کرد تا خروجی…

ولایت فقیه
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

ولایت فقیه 

فهرست موضوع بحث مساله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث ادله ولایت‌ فقیه جنبه فقهی بحث مدل حاکمیت در فلسفه سیاسی اسلام نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث  «ولایت فقیه» چیست؟ چرا؟ و…

نبرد استراتژیک
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

نبرد استراتژیک 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض­ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «استراتژی و نبرد استراتژی‌ها» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان در فضای رقابت (اعم از رقابت…

مهارت محوری
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

مهارت محوری 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرضها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث اهداف رشته فلسفه مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «مهارت‌محوری» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان از اطلاعات و علم، برای حل…

فقه تمدنی
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

فقه تمدنی 

فهرست موضوع بحث مساله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث فقه تمدنی به‌عنوان یک «مکتب فقهی» نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «فقه و اخلاق تمدنی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (اسلاید بحث) مسأله بحث…

عبودیت
دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

عبودیت 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «وحدت در کثرت و کثرت در وحدت» چیست؟ چه آثار و لوازمی دارد؟ (نظریه وحدت شخصی وجود…