در این جلسه آقای مهندس صابر میرزایی نماینده دفتر همکاریهای فناروی ریاست جمهوری در شورای تدوین نقشه جامع کشور, پس از آشنایی اجمالی با ظرفیت های موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام, به تبیین وضعیت کشور و ظرفیت های پژوهشی آن پرداختند.
معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ضمن تبیین مثالهایی, نیاز به پژوهش های دینی برای حل سوالات اساسی توسعه و پیشرفت کشور را تبیین کردند.

در قسمت پایانی این جلسه ۲ ساعته, به سوالات محققین پیرامون اولویت های اصلاح جامعه و فرایندهای آن پاسخ دادند.