اگر بخواهیم وقف و نذر فرهنگی داشته باشیم به کجا بایستی مراجعه کنیم؟ آیا درباره وقف برای فراهم کردن شرایط ظهور امام زمان (عج) شنیده اید؟ آیا می دانید از نظر مقام معظم رهبری بهبود “سبک زندگی” از پیشرفت های علمی و تکنولوژی مهم تر است؟ آیا می دانید تمدن نوین و قدرتمند اسلامی به موازات سبک زندگی اسلامی بنا خواهد شد؟ آیا می دانید سبک زندگی اسلامی چگونه مستقر می شود؟ سبک زندگی مورد پسند پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) چگونه سبک زندگی است؟ موقوفه سبک زندگی دلنشین رضوی (یکی از زیر مجموعه های موسسه مطالعات راهبردی) موقوفه ای است که برای تولید این سبک زندگی تلاش می کند. در این ویدئو کمی با این موقوفه آشنا خواهیم شد.