معرفی اجمالی موقوفه “سبک زندگی دلنشین رضوی” و موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام توسط حجت الاسلام محمود صف آراء ، مدیر اجرایی موقوفه.