خیلی خوشحال شدم از اینکه مسئله را از لحاظ نظری دنبال کرده اید. من از جلسه که بروم باید به خاطر بحثهای شما سجده شکر به جا بیاورم. مراقب باشید در بحث‌های نظری غرق نشوید. باید تلاش کنیم، نظریه سازی ما ناظر به میدان و عمل باشد.

وقتی ما صحبت از تمدن سازی می‌کنیم، فقط نمی‌خواهیم یک حرف را از سطح سیاسی عمیق‌تر کنیم؛ گو اینکه خیلی از انقلاب‌های بزرگ مانند انقلاب هند در همین سطح سیاسی باقی ماند و عمیق‌تر نشد. بلکه باید توجه کرد که شعار تمدن، طبیعتش بشری و جهانی است و باید به نحوی ارائه شود که مورد پذیرش عموم مردم قرار گیرد. البته شرط این جهانی شدن هم منوط به تشکیل جامعه اسلامی و شرط تشکیل جامعه اسلامی هم، تشکیل حکومت اسلامی (دولت اسلامی) است.

دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از محققان عرصه تمدن نوین اسلامی ۱۱/بهمن/۱۳۹۷