در این دیدار تقریبا سه ساعته که در روز پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در حاشیه رویداد ملی زندگی در تهران و به دعوت حجت الاسلام محمدی، امام جمعه واوان اسلام شهر انجام شد فعالیت ها و دستاوردهای مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی معرفی و پیشنهادات زیر به امام جمعه و تیم ایشان صورت گرفت تا در صورت نیاز اقدامات لازم در جهت همکاری صورت گیرد.
استقبال ایشان از فعالیت ها و خدمات قابل انتقال مؤسسه بسیار قابل توجه و علاقمندانه بود.
۱. آموزش تخصصی طلاب نسبت به مبانی نگرش سیستمی به دین و موضوعات مختلف تمدنی
۲. آموزش عمومی به مردم شهر با ایجاد فراخوان در زمینه های مختلف سبک زندگی و کارگاه های نگرشی دیگر
۳. برگزاری دوره های آموزشی جهت معتادان بر اساس مدل جدید ترک اعتیاد طراحی شده توسط مؤسسه موسسه مطالعات راهبردی.
ضمنا درخواست های در جهت همکاری با دانشگاه و آموزش و پرورش نیز از ناحیه دو تن از اساتید این دو نهاد در جهت آموزش دانشجویان و اساتید نسبت به محتوای دینی به روز و جدید با روش نو نیز صورت گرفت.