اهمیت دوره و فلسفه برگزاری آن:

یکی از نیازهای امروز مردم بویژه مسلمانان لزوم بهره مندی از دوره های آموزش زبان های بین الملی بویژه زبان انگلیسی اولا و یادگیری مطالب و موضوعات دینی به زبان های بین المللی است. در این راستا موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام بر آن شد تا در راستای این دو هدف و در شرایط سخت کرونایی که آموزش ها تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته اند و نیاز مردم به مسئله آموزش بیش از پیش حودنمایی می کند، دو دوره آموزشی با رویکرد دینی برای علاقه مندان طراحی نماید.

دوره آموزشی اول یعنی دوره آموزشی زبان انگلیسی با رویکرد دینی 

مدت دوره: ۲۰ جلسه

روز های برگزاری: سه روز در هفته

اختصاصی: برادران

بستر: حضوری در محل آموزش

هزینه دوره: ۳۰۰ هزار تومان