جامعه اندیشکده‌ها، مجموعه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی است که به تجمیع و گردآوری پژوهش‌ها، اقدامات و اخبار اندیشکده‌ها و موسسات سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی مبادرت دارد. بنابراین می‌توان این مجموعه را بانک اطلاعات جامع اندیشکده‌ها و زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور دانست.

جامعه اندیشکده‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟

جامعه اندیشکده‌ها از سال ۱۳۹۵ که شروع به کار کرده، رسالت خود را ایجاد یک نظام اعتبارسنجی جهت معرفی و برجسته‌سازی پژوهش‌ها و اقدامات برتر اندیشکده‌ای تعریف کرده است. در این راستا جامعه اندیشکده ها اهداف زیر را دنبال می‌کند:

الگوسازی از فعالیت‌های موفق اندیشکده‌ها

زمینه‌سازی برای توسعه ظرفیت و اثرگذاری اندیشکده‌های فعلی

فضاسازی برای شکل‌گیری اندیشکده‌های جدید

جامعه اندیشکده‌ها چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

اصل و اساس فعالیت جامعه اندیشکده‌ها بر خدمات‌دهی به اندیشکده‌ها و موسسات سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی بنا شده است. در این راستا چند خط خدمات دنبال می‌شود:

این خدمات در زنجیره‌ای به هم پیوسته، جهت معرفی، الگوسازی و آموزش الگوهای برتر اندیشکده‌ای طراحی شده‌اند.

سازوکار اصلی جامعه اندیشکده‌ها، بر پایه پژوهش‌های اندیشکده‌ها شکل گرفته است. پژوهش‌های اندیشکده‌ها و سیاست‌پژوهی‌های انجام‌شده در زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور، به عنوان مهم‌ترین خروجی اندیشکده‌ها و مجموعه‌ها، مبنای فعالیت‌های جامعه اندیشکده‌ها را شکل می‌دهد.

سایت

فصلنامه

در پایان هر فصل، پژوهش‌هایی که بالاترین امتیاز را از شورای علمی کسب کرده‌اند، در فصلنامه جامعه اندیشکده‌ها منتشر می‌شوند.

جایزه ملی سیاستگذاری

مدرسه اندیشه ورزی و سیاست سازی

سالنامه

سایر فعالیت ها

وجه تمایز جامعه اندیشکده‌ها با اندیشکده‌ها چیست؟

جامعه اندیشکده‌ها یک بستر غیرانحصاری و مشارکتی است که بر پایه خدمات‌دهی به اندیشکده‌ها و موسسات سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی به وجود آمده است. بنیان اصلی فعالیت‌های جامعه اندیشکده‌ها بر تسهیل و تسریع ارتباطات موثر در فضای اندیشه‌ورزی کشور است؛ این ارتباطات طیف وسیعی از جمله ارتباط اندیشکده‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی، ارتباط اندیشکده‌ها و مخاطبان عام، ارتباط اندیشکده‌ها با یکدیگر را شامل می‌شود.

جامعه اندیشکده‌ها، مستقیما فعالیت اندیشکده‌ای و سیاست‌پژوهی انجام نمی‌دهد و پلتفرمی برای دسترس‌پذیر کردن اندیشکده‌ها و خروجی‌های اندیشکده‌ای برای طیف وسیعی از مخاطبان از جمله دستگاه‌ها و نهادها، علاقمندان به اندیشه‌ورزی و مخاطبان عام، پژوهشگران و اندیشه‌ورزان، رسانه‌ها و غیره… محسوب می‌شود.

این مجموعه ضمن پایبندی به قوانین جمهوری اسلامی ایران، هیچ گونه موضع سیاسی، نظری و اقتصادی خاصی را دنبال نمی‌کند و صرفا بازتاب فضای اندیشه‌ورزی کشور را در قالب‌های مشخص و با تایید و مشارکت اندیشکده‌ها (از طریق شورای علمی جامعه اندیشکده‌ها) پیش روی مخاطب می‌گذارد.

همکاری با جامعه اندیشکده‌ها چگونه ممکن است؟

تیم جامعه اندیشکده‌ها شامل شاخه‌های متعددی است که وجه اشتراک فعالیت همه آن‌ها دغدغه‌مندی نسبت به مباحث اندیشه‌ورزی کشور و نیز مهارت نوشتن و ایده‌پردازی برای بسط رسانه‌ای خروجی‌های اندیشکده‌ای است. بنابراین هر فرد علاقمند به این فضا می‌تواند با ارسال رزومه به info@iranthinktanks.com نسبت به بررسی و ارزیابی انواع همکاری با این مجموعه اقدام کند.