پیروی جلسه معاونت پژوهش موسسه مطالعات راهبردی با حجت الاسلام حسینی ریاست سازمان کتابخانه ها، اسناد و موزه های آستان قدس رضوی، جلسه ای در سطح مدیران موسسه مطالعات راهبردی و مسئولین فنی کتابخانه مرکزی آستان قدس در محل موسسه مطالعات برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام دعایی رئیس موسسه مطالعات ضمن تبیین بخش های مختلف موسسه و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی آن، به بیان نیازهای کتابخانه ای و کتابداری موسسه پرداختند.
همچنین گزارشی از پروژه فاخر طبقه بندی دانش بر اساس نگاه اسلام که توسط حجت الاسلام واسطی انجام پذیرفته بود، بیان کردند. این طرح می تواند طبقه بندی کتابها را با روشی توحیدمحور انجام دهد و جایگزینی مناسب برای روش های سکولار کنگره و دیویی است.
همچنین حجت السلام صارمی معاون پژوهش موسسه مطالعات نیازهای کتابخانه ای و خدمات قابل ارائه و متقابل موسسه را تبیین نمودند.

در این جلسه مهمانان محترم آقایان اختری مسوول اداره خدمات فنی کتابداری، نوایی رئیس بخش سازماندهی منابع چاپی و کریمی رئیس بخش سازماندهی منابع دیجیتال، ضمن دریافت شرح وضعیت و آشنایی با ظرفیت و کتابخانه موسسه، فهرستی از خدمات کتابخانه مرکزی مثل ایجاد پایگاه اختصاصی موسسه، پیوستن به کتابخانه دیجیتال و برقراری ارتباط با نرم افزار آذرسا را تبیین و اعلام همکاری نمودند.

در پایان مسوولین کتابخانه مرکزی از فضای موسسه و ظرفیت کتابخانه ای موسسه مطالعات راهبردی بازدید میدانی به عمل آوردند.