برنامه موسسه مطالعات برای طلاب تحت پوشش خود چیست؟

آیین افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۱ در مراکز تخصصی وابسته به موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار شد. در این مراسم که شاهد حضور طلاب، اساتید و مسئولین دو مرکز بود مسئول واحد فرهنگی ضمن تشریح برنامه های فرهنگی بر ضرورت مشارکت فعال طلاب در برنامه ها تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ روح الله رضایی طهرانی از جمله مهمترین برنامه های واحد فرهنگی دو مرکز را ایجاد فضای نقد سازنده و توسعه برنامه روایت خوانی برشمرد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین ضیایی نکات آموزشی را متذکر شده و بر اجرای بدون چشم پوشی آیین نامه آموزشی و انضباطی تاکید کرد.

در خاتمه این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دعایی مدیر مرکز تخصصی فقهی امام رضا علیه السلام با اشاره به احادیث باب علم کارویژه دو مرکز را رسیدن به نگاه مشترک با موسسه مطالعات راهبردی در عرصه فعالیت دانست و با تاکید بر ضرورت پشتیبانی حوزه ها از انقلاب اسلامی هدف را استخراج نظام های تمدنی اسلام جهت پشتیبانی دولت اسلام و تربیت مجتهد با مهارت پژوهشی تمدنی، ترسیم نمود.

مدیر عالی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام ضمن اشاره به تفاوت معنادار نگاه به طلاب در دو مرکز تخصصی وابسته با سایر مراکز، بیان داشت: «سایر مراکز تخصصی بعد از اتمام پایان نامه برای طلبه برنامه ای ندارند اما این  مدرسه برای ۲۰ سال طلبه برنامه ریزی کرده است چون به دنبال  تربیت مجتهد با مهارت تمدنی و بهره مندی از آن در پروژه های تحقیقاتی می باشد»