هدفی که این موسسه دنبال می نماید یعنی تولید نسخه های عملی اسلام عزیز برای حاکمیت اسلام و تمدن اسلامی هدفی ارزشمند و مقدس است و از مهمترین اهداف حوزه های علمیه می باشد متاسفانه کمتر موسسه و مجموعه در این جهت به فعالیت می پردازد.همچنین رشته های تحصیلی که در موسسه تاسیس شده برای طلاب مستعد غنیمتی است که در صورت استفاده و رشد و تعالی علمی و عملی در این مدارس از حضور در آن بهره مند شوند.