آیت الله ابوالقاسم علیدوست:

من خدا را شاکرم که توفیق ای داده فرصتی رو در این جمع مستطاب که باید گفت مصداق إِنَّهُمْ فِتْیَهٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ( آیه ۱۳ سوره کهف) حاضر باشم.

لازمه تشکیل تمدن نوین اسلامی که امروزه دغدغه مقام معظم رهبری است، دستیابی به فقه تمدنی یا فقه حکومتی می باشد. در این ویدئو حضرت آیت الله علیدوست به شرح برخی بایسته های فقه تمدن ساز می پردازند: ۱.لزوم شبکه دلالی از ادله و اسناد در فقه تمدنی نه نگاه گزاره ای ۲️.تعیین و اختصاص ردیف بودجه برای ظنون در فقه تمدنی ۳️.فقه تمدن ساز فقه_کشف است نه فقه عذر (الا شذ و ندر) ۴️.استنباط نظام و پذیرش نظام مند بودن احکام در فقه (اینکه در فقه نظام سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، تربیتی، قضایی و.. داریم). ۵️.اصلاح نگاه متناسب با تمدن به نظام حاکمیتی (رابطه مصلحت و صاحب مصلحت به جای رابطه ارباب و رعیت) ، توجه به فقه تعامل بجای فقه تقابل (ایجاد خانه و #دانشگاه_مشترک_بشریت)