حجه الاسلام و المسلمین مهدی ابراهیمی (استاد مبرز دوره های اعتقادی مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی) در این نشست به بیان بایسته ها و شاخصه های آموزش مباحث اعتقادی به جوان و نوجوان پرداختند
ایشان یکی از مهم ترین بایسته ها در این زمینه را التزام عملی خود استاد به مباحثی که می خواهد ارائه بکند دانست و افزود نمی شود که استاد درس توحید مثلا بدهد لکن خود به لوازم توحید ملتزم نباشد و این تدریس را منتی از برای خود نسبت به شاگرد ببیند
دیگر مسئله مهم در این باب توجه به لایه های اندیشه و اعتقادات است تا احکام عملی دین زیرا پایداری رفتار های تربیتی مرهون توجه به لایه های اندیشه و اعتقاد است.
لذا اندیشه ها مرتبه ای عالی از جان من هستند که حتی اگر منجر به عمل نشوند نورانیتش موجب نجات نفس خواهد شد.
استاد ابراهیمی رویکرد توحیدی در مباحث را نقطه آغازین دعوت همه انبیاء برشمردند و آنرا بنیادی ترین دعوت انبیاء معرفی کردند که مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی به آن اشاره نموده اند
جهت اطلاع از مشروح مباحث می توانید به صوت این جلسه مراجعه فرمایید