مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: پارادایم شبکه‌ای

خاطرات تبلیغ
آرشیو

نشست تجربیات تبلیغ 

دورهمی تجربیات تبلیغ با حضور اساتید و شاگردان در موسسه مطالعات راهبردی برگزار گردید. در ابتدا مدیریت محترم موسسه حجه الاسلام و المسلمین دعائی بر اهمیت تبلیغ از دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره کردند. سپس سایر حاضران در جلسه به بیان خاطرات و تجربیاتی از…

مبانی جامعه شناسانه
دانشنامه

مبنای جامعه شناسانه 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « بسته مبانی جامعه‌شناسانه ، تاریخ‌شناسانه و عرف‌شناسانه» در پارادایم شبکه‌ای مسأله بحث دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه و…

نگرش سیستمی به دین
انتشارات

نگرش سیستمی به دین در هشت دقیقه 

چگونه با فقه حکومتی تمدن نوین اسلامی را پایه گذاری کنیم؟ نظریه نگرش شبکه ای و سیستمی به دین که توسط حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالحمید واسطی ارائه شده است چه می گوید؟ چگونه ساختارها و نظام های دولت، حکومت و تمدن را از متن…

عبدالحمید واسطی
آرشیو

آرمانشهراندیشی و آرمانشهرنویسی حوزوی کاملا مغفول است. 

اگر ما تمدنی داشتیم که همه نیازهای انسان را پوشش بدهد ولی هیچ ارتباط ملکوتی بالفعل ایجاد نکند یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اتفاق نمی‌افتد، اگر تمدنی، سلامت و دانش و عدالت و … را تولید کند ولی احساس حضور خدا در قلوب و نفوس جامعه تولید نکند حتما تمدن مطلوبی رخ نداده است.

هویت، حقوق و تکالیف زن
دانشنامه

هویت، حقوق و تکالیف زن 

فهرست موضوع بحث مساله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث  نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث نمونه محورهای تحقیقاتی در مورد امور زنان مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «هویت،‌ حقوق و تکالیف زن» در پارادایم شبکه‌ای مساله بحث موقعیت…

مدل حقوق بشر
دانشنامه

مدل حقوق بشر 

فهرست موضوع بحث مساله بحث پیش‌فرض بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «حقوق بشر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مدل مطلوب حقوق بشر) مساله بحث مفاد حقوق بشر…

دانشنامه

منطق و روش تحقیق 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « منطق و روش تحقیق » مسأله بحث مراحل قدم‌به‌قدم کشف واقعیت‌ها و حل مسأله‌ها چگونه…

دانشنامه

هویت تربیت 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « تربیت » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث سازه تربیتی مطلوب چگونه است؟ (سازه = مجموعه محوربندی شده، هدف‌گذاری شده،‌ شاخص‌گذاری…