عضو شوید !

برچسب: ادراک

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

سطوح فهم و ادراک 

موضوع بحث: سطوح فهم و ادراک مساله بحث: « فهم و ادراک » چیست؟ چگونه حاصل می‌شود؟ و چگونه عمق پیدا می‌کند؟ (اسلاید سطوح فهم و ادراک) پیش فرض ها: این بحث در پارادایم شبکه‌ای صورت می‌پذیرد و براساس مبنای معرفت‌شناسانه آن، واقعیت ناوابسته به اراده انسان…

دانشنامه, مبانی

معنی زندگی 

موضوع بحث: معنی زندگی… مساله بحث: « معنی زندگی » چیست؟ چرا لازم است؟ و چگونه حاصل می‌شود؟ پیش فرض ها: زندگی = مجموعه فعالیت‌های فکری، احساسی و رفتاری فردی و جمعی که برای رفع نیازها و رسیدن به اهداف صورت می‌پذیرد. معنی = ادراکی…