مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: آینده پژوهی

حوزه و آینده
دانشنامه

حوزه و آینده 

فهرست مطالب موضوع هدف کلیدواژه‌ها ساختار مقاله چکیده در علم آینده پژوهی دو رویکرد عمده وجود دارد ضرورت مطالعات آینده شناسی در حوزه‌های علمیه راهبرد حوزه علمیه برای حفظ و ارتقاء موقعیت در جامعه راهکارهای عملی برای استفاده از مطالعات آینده پژوهی در حوزه علمیه…

نگرش آینده پژوهانه
دانشنامه

نگرش آینده پژوهانه 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث کارگاه آینده‌پژوهی (هویت آینده‌پژوهی و روش‌های آن) (انتقال به بسته اسلاید یک، بسته اسلاید دو + بسته آموزشی صوتی‌تصویری) مسأله بحث چگونه می‌توانیم در محیط رقابت و فراوانی عوامل نامطلوب، برای ارتقاء مستمر…