آیت الله ابوالقاسم علیدوست: من خدا را شاکرم که توفیق ای داده فرصتی رو در این جمع مستطاب که باید گفت مصداق إِنَّهُمْ فِتْیَهٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ( آیه ۱۳ سوره کهف) حاضر باشم. لازمه تشکیل تمدن نوین اسلامی که امروزه دغدغه مقام معظم...