مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: آموزش

روش تالیف منابع درسی
دانشنامه

روش تالیف منابع درسی 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « تألیف متن آموزشی » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث متون درسی برای «یادگیری» هستند،…

دانشنامه

هویت تربیت 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « تربیت » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث سازه تربیتی مطلوب چگونه است؟ (سازه = مجموعه محوربندی شده، هدف‌گذاری شده،‌ شاخص‌گذاری…