عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: آموزش

روش تالیف منابع درسی
دانشنامه, روش شناسی

روش تالیف منابع درسی 

موضوع بحث: « تالیف متن آموزشی » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: متون درسی برای «یادگیری» هستند، برای دست‌یابی به بهترین حالتِ «یادگیری»، باید چه قالبی داشته باشند؟ پیش فرض ها: فهم = کشف رابطه‌ها سطوح فهم و ادراک = هر چه کشف اجزاء…

دانشنامه, مبانی

هویت تربیت 

موضوع بحث:  « تربیت » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟   مساله بحث:  سازه تربیتی مطلوب چگونه است؟ (سازه = مجموعه محوربندی شده، هدف‌گذاری شده،‌ شاخص‌گذاری شده)   پیش فرض ها: ۱. انسان = موجود زنده با بدنی حیوانی، و با قابلیت گسترش ادراک و اراده…