مسئول کارگروه شهر اسلامی موسسه مطالعات راهبردی: شبکه مسائل شهر اسلامی در ۱۰ مجلد تدوین شده است. نشست شهر اسلامی با حضور برخی مسئولان شهرداری مشهد و برخی محققیق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار شد. در این نشست مولفه های مدل راهبردی…