مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

دسته: قرارگاه مکتب توحید

گفتاورد
قرارگاه مکتب توحید

سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نسبت آن با منافع ملی -سلسله جلسات گفتاورد 

سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه، حسینیه شهید سلیمانی در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، میزبان اولین جلسه از «سلسله‌جلسات گفتاورد» بود. این نشست با عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نسبت آن با منافع ملی» برگزار گردید. در این «نشست علمی»، ابتدا قرائت قرآن و…

گفتاورد
قرارگاه مکتب توحید

سلسله جلسات گفتاورد -افتتاحیه 

چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه، حسینیه شهید سلیمانی در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، میزبان مراسم افتتاح «سلسله‌ جلسات گفتاورد» بود.  پس از قرائت قرآن، حجه الاسلام سید محمدحسین دعائی؛ مسئول قرارگاه مکتب توحید، به حاضران در جلسه خیر مقدم عرض کردند. سپس ایشان به…