مأموریت

     طراحی و توسعه‌ی نظام و سبک آموزش و پرورش «تعالی‌بخش» اسلامی، با هدف ایجاد تحول در نظام آموزشی و پرورشی کشور (از خانواده تا مدرسه و دانشگاه و محیط کار) بر پایه‌ی منابع و معارف اسلام ناب و با نگرش به نیاز های پیچیده‌ی جوامع در موج‌های سوم و چهارم.

    در این پژوهشکده «نظام تعلیم و تربیت اسلامی» پژوهش و در دستور کار می‌باشد و به همه زیر سیستم‌های این کلان نظام بسیار مهم به ترتیب اولویت پرداخته خواهد شد.

یکی از مهمترین این زیر سیستم ها، سیستم آموزش اسلامی است که در اولویت اول می‌باشد.