نقش نائب الامام، خمینی کبیر رحمه الله علیه درجهانی شدن #تمدن_دینی

توحید (خدا باوری در عقیده و خدا محوری در عمل) محور اصلی حرکت جهانی امام خمینی رحمه الله علیه بود.

حجه الاسلام و المسلمین #شیخ_محمد_رضایی تهرانی

#امام_خمینی
#توحید