دعوت به اولین نشست گفتگو محور همایش ملی الهیات شهر

با حضور و سخنرانی مدیریت موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام حجت الاسلام و المسلمین دعائی
چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰
ساعت ۹ الی ۱۱ صبح
دانشگاه فردوسی، سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی