پنجمین پیش نشست همایش بین المللی فقه و تربیت با موضوع سهم مکلف در نظام تربیت دینی از منظر فقه سنتی و روشنفکری، به همت موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام و با همکاری مرکز تخصصی فقهی امام رضا علیه السلام، مجمع عالی خواهران جامعه المصطفی خراسان و دبیرخانه همایش بین المللی فقه و تربیت برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی دبیر علمی نشست با تشریح ظرفیت های فقه شیعی و ضرورت گام برداشتن برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و حکومت اسلامی، اهداف همایش، اهمیت و محورهای آن را برشمرد.
استادیار جامعه المصطفی العالمیه با ارائه تعریفی از تربیت، موارد متعددی از ابواب فقهی را مرتبط با موضوع تربیت دانسته و بر ضرورت پژوهش های میان رشته ای تاکید کرد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین صارمی استاد مدعو نشست، ضمن بیان مفاهیم کلیدی از جمله تربیت، فقه، فقه سنتی، فقه روشنفکری، مکلف و … معانی متبادر از نسبت فقه و تربیت را برشمرده و معنای مورد توجه خود را تبیین کرد.
این مدرس حوزه و دانشگاه اقسام پدیده نواندیشی نسبت به یک حکم فقهی را در ضمن مثال هایی مطرح و از تقلیل سهم مکلف دراحکام به عنوان یکی از عملکردهای پنهان جریان روشنفکری یاد کرد و سه مقطع اصلی این جریان را معرفی نمود.
عضو جامعه محققین نخبه حوزه علمیه خراسان مداخلات فقه روشنفکری در ترسیم جایگاه مکلف را قایم بر دو مبنا دانست.

  1. مبنایی که متن دلیل شرعی را ناظر به تعیین مکلف، قضیه حقیقیه نمیداند بلکه آن را یک گزاره خارجیه می داند.
  2. مبنایی که میپذیرد در متن دلیل، مکلف معین است اما به دلایل مختلف از جمله تزاحم، مصلحت و … از آن دست برمی دارد.
    در خاتمه ارائه، این محقق برجسته موسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام نمونه هایی از تقابل جریان روشنفکری با فقه سنتی از جمله: ولایت در امر تربیت، مکلف در مساله امر به معروف ، تشخیص مشاور و … را شرح داد.
    و اما در بخش پایانی این نشست به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.
    علاقه مندان میتوانند جهت اطلاع از اخبار همایش بین المللی فقه و تربیت به نشانی http://hamayesh.miu.ac.ir/tarbiyt/fa/ مراجعه نمایند.