همزمان با آغاز سال جدید رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، این سال را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند.

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب
پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب

ایشان فرمودند:

 اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه‌ی تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیّتهای بزرگی وجود دارد که من ان‌شاءاللّه توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیّتها بایستی فعّال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود. لذا من به این مناسبت شعار امسال را این قرار دادم: «جهش تولید با مشارکت مردم».