طلاب مراکز تخصصی نور حکمت رضوی و مرکز فقهی امام رضا علیه السلام پس از یک ماه اشتغال به تبلیغ دین در اقصی نقاط کشور اسلامی مان همزمان با ماه مبارک رمضان اینک به حکم «هلک من لیس له حکیم یرشده» احتیاج تغذیه مجدد روح خود با نصایح مشفقانه استاد و مراد خود یعنی مدیر مرکز تخصصی نور حکمت رضوی حضرت آیهالله زمانی داشتند تا از این رهگذر فراق یک ماهه خود از این استاد اخلاق حوزه را جبران بنمایند.
سخنان ایشان مثل همیشه زیبا و اثر گذار بود که اهم صحبت هایشان به طور خلاصه ذکر می گردد.
درسهای ماه مبارک رمضان عبارت است از:
۱) تقویت اراده
۲) دوام عمل تا ملکه نفس شود
درسهای عید فطر عبارت است از:
۱) تسلیم و اطاعت
۲) اتحاد و مشارکت

صوت جلسه برای بهره مندی علاقه مندان در ادامه قرار می گیرد.