#خبر_نشست
#شفابخشی_حرمهای_مطهر

📌 جلسه سوم از سلسله جلسات تحلیل علمی «شفابخشی حرم های مطهر» (خوانشی نو از کتاب دارالشفاء) با ارائه حجه الاسلام والمسلمین سید شهاب الدین دعایی برگزار گردید.

🔰 اهم مباحث مطرح شده در این جلسه:

🔸 فلسفه ورود کتاب دارالشفاء به حیطه «موضوع‌شناسی» در مسأله فقهی «تعطیلی حرم‌های مطهر» چیست؟
🔸 آیا شأن فقیه،‌ مداخله در موضوع است؟
🔸 تفاوت «موضوع‌شناسی مفهومی» و «موضوع‌شناسی مصداقی»
🔸 الگوریتم مواجهه فقها با شبهات موضوعیه در مسأله «حکم شرب توتون»
🔸 ادله لزوم مداخله فقیه در موضوع‌شناسی مصداقی
🔸تعهد فقیه حاکم نسبت به حفظ مردم از ابتلاء به ضررهای کلان
🔸 حوزه های علمیه؛ بازوهای علمی ولی فقیه
🔸 بررسی دو نمونه: ۱- وازکتومی و توبکتومی ۲- مصرف سیگار

✅ شایان ذکر است این برنامه هر هفته روز پنج شنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح برگزار می گردد.
..🌿….🌿….🌿….🌿
مراکز تخصصی آموزش فلسفه وکلام اسلامی نور حکمت رضوی و فقه و اصول امام رضا علیه السلام
🏫 @nhrazavi
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
🏢 https://eitaa.com/joinchat/63176758C5be3dc50e0