در تاریخ ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴ نشست تخصصی با عنوان «نقش روش تفسیری علامه طباطبایی در شکل گیری ترجمه قرآن به قرآن» در سالن اجتماعات موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در فضایی صمیمی و دوستانه برگزار شد.
حجهالاسلام و المسلمین شیخ علی ملکی مترجم مشهور قرآن کریم با سبک تفسیری و پیام رسان برای جوانان و نوجوانان مهمان این نشست علمی بودند.
ایشان در ابتدا با اشاره به اغتشاشات و حوادث اخیر در کشور بیان کردند که حداقل بخشی کمی از امثال این وقایع و اتفاقات سوای از وجود دشمن خارجی و کارشکنی ها و … مربوط به کم کاری ما طلاب است زیرا خوراک فکری به جوانان ندادیم و قرآن را چنان که باید درست عرضه نکردیم.
کما اینکه بعد از ترجمه ما افراد متعددی تماس می گیرند و می گویند به واسطه این ترجمه فرزندانمان با قرآن رفیق شده اند و به دین و نماز و روزه گرایش پیدا کرده اند.
در زمینه ترجمه قرآن کشور هایی مثل عربستان سعودی ده سال پیش از این بیست میلیون دلار هزینه کرده اند و پرواضح است که قرآن را چگونه ترجمه خواهند کرد! و بطور کلی ترکیه و عربستان خیلی در این زمینه از ما جلو تر هستند.
متاسفانه حوزه های ما عمدتا به فقه و اصول اشتغال دارند حال آنکه عرصه ترجمه خیلی جای فعالیت دارد.
در ادامه با مقایسه بعضی از ترجمه های موجود قرآن به برخی نقایص آنها اشاره کردند و روش ترجمه قرآن به قرآن را در عصر فعلی کامل ترین روش برای ارتباط گیری نسل امروز با قرآن معرفی کردند.
این بخش از صحبت های ایشان مثال های عینی فراوانی داشت که به جهت ضیق مجال فرصت پرداختن به آن نیست و شما خواننده محترم را به شنیدن صوت این نشست دعوت می کنیم.