نشست صمیمی مدیریت عالی مرکز تخصصی نور حکمت رضوی
حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی زمانی (دام عزه العالی)
با طلاب محترم مدرسه عالی تمدن اسلامی (مراکز تخصصی نور حکمت رضوی وامام رضا علیه السلام)
چهارشنبه اول ذوالقعده (۱۱خرداد) ساعت۱۷ عصر
حسینیه مؤسسه مطالعات راهبردی