این جلسه با حضور آقای دکتر چلداوی ریاست محترم دانشگاه شاهد و استاد محترم شیخ عبدالحمید واسطی، آقای سید روح الله حسینی معاون ارتباطات و مهدی صارمی معاون پژوهش مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار گردید.
در این جلسه معاون پژوهش به بیان ساختار، ظرفیت ها و فعالیت های علمی مؤسسه پرداخت.
ریاست دانشگاه شاهد ضمن ابراز خرسندی از فعالیت ها و توانمندی مؤسسه مطالعات راهبردی، پیشنهاد دادند تفاهم نامه ای بین طرفین امضا گردد.