موفقیت در اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001

به یاری خداوند و با همکاری تمامی کارکنان به ویژه تلاش و کوشش مستمر مدیریت ارشد سازمان حجت الاسلام و المسلمین دعائی و نماینده محترم مدیریت و کارکنان محترم موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در راستای استقرار سیستم های مدیریت کیفیت موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی در حوزه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت با اخرین ویرایش شده اند .این موفقیت و افتخار را به اعضاء هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت تبریک گفته و آرزوی پیشرفت و رشد مستمر در مسیر تعالی سازمانی را دارم.انتظار دارد همواره خط مشی شرکت و اهداف تصریح شده آن مد نظر همکاران عزیز واقع و در کلیه سازمان جاری و اثربخشی مشاهده شود.

کیفیت سرمایه شماست ما به آن گواهی میدهیم
YOUR QUALITIES ARE YOUR ASSETS WE CAN CERTIFY THEM

دانش آنگاه که از تجربه حاصل میشود بسیار ارزشمندتر از زمانی است که از راه مطالعه تئوری ها بدست میاید تئوری هیچگاه توانایی برابری با تجربه را ندارد.
KNOWLEDGE BY EXPERIENCE IS OF GREATER CERTAINTY THAN KNOWLEDGE THROUGH REASON AND NO REASON CAN EVER MANAGE TO EQUAL EXPERIENCE