مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

رزومه محققین موسسه مطالعات راهبردی

معرفی واحد تحقیق

اهداف راهبردی موسسه در محور تحقیقات:
۱. تولید مدل پیشرفت و توسعه بر اساس نگرش اسلام

۲. طراحی سیستم های زندگی بر اساس نگرش اسلام
تولید منابع درسی حوزه با قابلیت ایجاد مهارت

۳. کاربردی کردن دین و سیستم سازی بر اساس نگرش اسلام

۴. تولید بسته های آموزشی عمومی به صورت روش آموزش کارگاهی در زمینه علوم و معارف اسلام

استراتژی موسسه در تحقیقات:

حرکت بر اساس “الگوریتم تحقیق شبکه‌ای

شیخ عبدالحمید واسطی

عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکترای تخصصی فقه و اصول از حوزه علمیه خراسان
کارشناس برجسته طراحی سیستم‌های آموزشی مبتنی بر مبانی اسلامی

محمد حسن وکیلی

شیخ محمد حسن وکیلی

از اساتید دروس خارج اصول و نیز فلسفه و عرفان در حوزۀ علمیه مشهد

گفت‌و‌گوی جوان با دبیر جبهه فرهنگی حجاب و عفاف کشور

سید محمد محسن دعایی

عضو هیأت موسس و هیأت علمی مرکز تخصصی نور حکمت رضوی

موسس و مدیر مرکز تخصصی فقهی امام رضا علیه السلام

عضو هیئت موسس و مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام