در تاریخ ۶ جمادی الاولی ۱۴۴۴ نشست تخصصی با عنوان «حجیت ظواهر و شیوه برداشت از روایات» در سالن همایش های موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار شد.

استاد مدعو: آیت الله ربانی بیرجندی

حضرت آیت الله ربانی بیرجندی مدرس درس خارج و مولف کتب متعدد علمی در موضوعات ادبی، فقهی، اصولی، لغت و حدیث مهمان این جلسه از نشست بودند.

محتوای نشست

آیت الله ربانی در ابتدا تاریخچه مختصری از علم اصول فقه ارائه کردند. ایشان فرمودند طبق نظر علمائی چون آقا بزرگ تهرانی و مرحوم صدر و اصفهانی اولین کتاب در علم اصول توسط هشام بن حکم نوشته شد.

تاریخچه حجیت خبر واحد

این استاد بزرگوار در ادامه نشست «حجیت ظواهر و شیوه برداشت از روایات» به تاریخچه بحث حجیت خبر واحد و انظار متعدد متکلمین و فقها در آن پرداختند و اشاره کردند فضل بن شاذان می گوید «هذا خبر واحد و لا یفید علما و لا عملا».
آخرین شخصی که قائل به عدم حجیت خبر واحد بود جناب محمد بن ادریس حلی بود و در میان قدما تنها شیخ طوسی در «العده» قائل به حجیت خبر واحد است.

ابواب علم اصول

استاد ربانی به ابواب علم اصول اشاره کردند. ایشان افزودند افراد مختلفی در تبویب این علم طبق نظر خود دست برده اند، شاکله این علم را چهار مبحث دانستند. این چهار مبحث عبارتند از:
۱. مباحث الفاظ
۲. حجج و امارات
۳. اصول عملیه
۴. علاج الحدیث
در پایان نیز استاد گرامی به چند مورد کاربردی در استفاده از علوم مختلف چون لغت و مباحث ادبی و علم اصول جهت استفاده از روایات اشاره کردند.

این نشست با حضور محققان و اساتید مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی در فضایی صمیمانه برگزار گردید.

صوت جلسه نشست حجیت ظواهر و شیوه برداشت از روایات

جهت بهره مندی از مشروح مطالب می توانید صوت کامل جلسه را بشنوید.